Aby zostać przyjętym w poczet członków naszego Stowarzyszenia należy:

1. Zapewnić Sobie poparcie oraz rękojmię co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.

2. Po poręczeniu przez dwóch członków otrzymuje się status "sympatyka"
naszej organizacji.

3.Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.


4. Raz w roku organizowane jest Walne Zebranie,
na którym wszyscy decydują o przyjęciu nowych członków
po uprzednim przeanalizowaniu zaangażowania
oraz postawy ubiegających się o członkostwo.